Trường tiểu học Nam Hải tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

 

Nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong các ngày từ 05 đến 19 tháng 4 năm 2021, trường THCS Nam Hà đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Giao diện cuộc thi trực tuyến 

Đây là đợt hoạt động hưởng ứng mạnh mẽ của trường tiểu học Nam Hải hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; điểm nhấn quan trọng trong đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử ĐBQH ; triển khai có hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tổ chức cuộc bầu cử; đồng thời phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Cô  Trần Thị Hằng - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh về ý nghĩa chính trị quan trọng của cuộc thi, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia.

 

Ngay sau khi triển khai, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường đã tập trung nghiên cứu câu hỏi, thể lệ và tham gia làm bài thi đầy đủ, nghiêm túc./.

Bài viết liên quan