HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI, HUYỆN TIỀN HẢI

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI, HUYỆN TIỀN HẢI

Như chúng ta đã biết, trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta, nguồn tri thức vô tận. Sách dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả.

Khẳng định giá trị, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc trong mọi tầng lớp xã hội, sáng ngày ngày 26 tháng 4 năm 2021, trường Tiểu học Nam Hải đã phát động “Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8” tới toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường.

 

 

 

 

 

 

     Rất mong phong trào văn hóa đọc ở trường Tiểu học Nam Hải ngày càng phát triển góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường.    

Bài viết liên quan