Tuyên truyền măng non dự thi cấp tỉnh chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 4